Videos: Vụ báo Người Việt đăng thư độc giả, bị phản đối, bèn xin lỗi

[tubepress mode=”playlist” playlistValue=”B5C05348FCC71739″ resultsPerPage=”20″ theme=”vntv”]Nhật báo Người Việt tổ chức gặp gỡ độc giả để xin lỗi việc đăng một bài viết bị phản đối trên mục Diễn Đàn. Hội luận về vụ báo Người Việt đăng thư độc giả trên diễn đàn, bị phản đối, bèn đăng thư xin lỗi và đuổi phụ tá chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên.

[tubepress mode=”playlist” playlistValue=”95292E83AAEE102B” resultsPerPage=”20″ theme=”vntv”]

Leave a Reply