Videos: Phỏng vấn luật sư Hoàng Duy Hùng, nghị viên thành phố Houston, Texas, về vụ bị biểu tình và đặt bom tại tư gia

“Tôi dứt khoát không khuất phục những hành vi đó. Tôi không ngại tiến bước tới những chủ trương mà tôi đã nêu lên từ đầu!”
[tubepress video=’-De__Y0PMNg’ theme=”phim” ] [youtube_wpress search=”1″] [tubepress video=’OJH50Cfkr8Q’ ]

Leave a Reply