Videos: Nhạc Sĩ Trần Trịnh – Giây phút cuối đời và Đám Tang

[tubepress video=’bI6KyELBqZQ’ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″] [tubepress video=’vLxSHJG76hY’ ] TANG LỄ CỐ NHẠC SĨ TRẦN TRỊNH TẠI NAM CALIFORNIA

Leave a Reply