Video: Người Việt đầu tiên đi bộ xuyên nước Mỹ kể chuyện

Nguyễn Thọ Sinh kể chuyện phiêu lưu sau khi đi bộ xuyên nước Mỹ, từ bờ đông, Florida, về bờ tây, California.[tubepress video=’D1BPadfG1t8′ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”VMAClips”]

Leave a Reply