Video: Không Một Xu Dính Túi có 1 Tỷ VN Sau 1 Năm – Diễn giả Nguyễn Quang Ngọc

Từ thất bại thảm hại không một xu dính túi, sau 1 năm Nguyễn Quang Ngọc đã có thể tự bỏ ra gần 1 tỷ đồng để theo học những bậc thầy giỏi nhất thế giới về làm giàu. Sau đó, anh mở công ty Cơn bão triệu phú để chia sẻ với người khác kiến thức làm giàu.
[tubepress video=’qeCgRPNWoBQ’ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply