Tranh khỏa thân nghệ thuật của Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định

Những bức tranh tuy khỏa thân nhưng sống động và thoát tục của nhiếp ảng gia Dương Quốc Định,rất nổi tiếng hiện nay. Nếu không thích hình ảnh khỏa thân xin đừng vào xem.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Dương Quốc Định” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” ] [youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”khỏa thân + body painting” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply