Tranh cãi về phán quyết của tòa về công ty StammZelle kiện Tiến Sĩ Nguyễn Thượng Vũ ở Bắc Cali

Theo hồ sơ Tòa Thượng Thẩm Orange County, nam California, vụ kiện case No: 30-2013-00686607-CU-DF-CJC đề ngày 14/8/2014, bên nguyên cáo là Rachel Nguyen, một cá nhân, và bên bị cáo là Nguyen Thuong Vu.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”StammZelle Tế Bào Gốc Bị Lật Tẩy” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] Theo phán quyết của Chánh Án Sheila Fell, sau khi tòa cứu xét hồ sơ và chứng cớ của nguyên đơn; vì bị cáo Nguyen Thuong Vu đã không ra hầu tòa, cô Rachel Nguyen được bồi thường tổng số tiền là $1,388,568.36.

Cali Today News – Công ty StammZelle sẽ tổ chức ngày tạ ơn khách hàng tại True Beauty, 999 Story Rd., # 9072, San Jose, CA 95122, từ 12:00pm đến 3:00pm ngày Chủ Nhật, 7/9/2014. Buổi họp mặt nầy theo tin nhận được từ văn phòng của công ty Stammzell, để “cảm ơn khách hàng” cũng trong dịp mở tiệc tại San Jose, cô Rachel Nguyễn, đại diện Công ty đã cho biết qua một thông báo rằng công ty nầy đã thắng một vụ kiện với khoản tiền bồi thường gần 1,4 triệu đô la. Nhưng theo đơn kiện tại tòa, thì đó là cá nhân Rachel Nguyen kiện và thắng kiện một cá nhân khác tên Nguyen Thuong Vu vì bị đơn Nguyen Thuong Vu vắng mặt tại tòa.

Theo phán quyết của Hon. Sheila Fell, Judge of the Superior Court, tại Superior Court of The State of California, Rachel Nguyen được bồi thường tổng cộng $1,388,568.36. cô Rachel Nguyễn, đại diện công ty StammZelle, qua các hệ thống truyền thông vào báo chí tiếng Việt cho biết “công ty trân trọng thông báo đến quý khách hàng và cộng đồng, Công ty StammZelle Tế Bào Gốc & Tế Bào Da đã thắng được vụ kiện,”.
Theo hồ sơ Tòa Thượng Thẩm Orange County, vụ kiện case No: 30-2013-00686607-CU-DF-CJC đề ngày 14/8/2014, bên nguyên cáo là Rachel Nguyen, một cá nhân, và bên bị cáo là Nguyen Thuong Vu. Theo phán quyết của Chánh Án Sheila Fell, sau khi tòa cứu xét hồ sơ và chứng cớ của nguyên đơn; vì bị cáo Nguyen Thuong Vu đã không ra hầu tòa, cô Rachel Nguyen được bồi thường tổng số tiền là $1,388,568.36.
Vào ngày Thứ Sáu 5/9/2014 lúc 12:00pm tiếp chúng tôi tại văn phòng La Belle, 1669 Flanigan, San Jose Tiến Sĩ Nguyễn Thượng Vũ, tức là Dr. Vu Thuong Nguyen (theo cách dùng của Mỹ) cho biết việc tên của ông bị gán ghép trong vụ kiện mà ở đó không phải là tên của ông cho thấy có một sự gian dối…, “Một số người đã gian lận sử dụng tên của tôi, Nguyễn Thượng Vũ, để gán với một tên hoàn toàn khác của một bị cáo trong một vụ kiện dân sự tại Orange County, California. Đây là hành động mà chúng tôi tin là có ý định phỉ báng một cách sai trái- nếu không muốn nói là láu cá.”
Chúng tôi được cho xem một bản copy quyết định của tòa, trong đó nguyên cáo (plaintiff) an Individual Rachel Nguyen, và bị cáo (Defendants) Individual Nguyen Thuong Vu. Dr. Vu Thuong Nguyen giải thích thêm: “Trong đơn kiện này bằng tiếng Mỹ tại Tòa, đương đơn là ông/bà họ Nguyễn chống lại bị đơn là ông/bà họ Vũ. Tên tiếng Mỹ của đương đơn là Rachel Nguyen (Tên: Rachel, Họ: Nguyen; tên tiếng Việt có lẽ là Nguyễn Rachel). Tên tiếng Mỹ của người bị kiện là Nguyen Thuong Vu (Tên: Nguyen, Chữ lót: Thuong; Họ: Vu; tên tiếng Việt có lẽ là Vũ Thường Nguyên). Bởi vì tên Nguyễn Thượng Vũ (tiếng Việt) hoặc Vu Thuong Nguyen (tiếng Mỹ) là tên duy nhất mà tôi có và tên của tôi đã được gắn liền với nhiều ấn phẩm, bài viết, và những khám phá khoa học y sinh hóa cũng như công trình học tập nghiên cứu và uy tín của tôi. Do vậy, bất cứ ai sử dụng tên của tôi để gán ghép với các vụ kiện này trong bất kỳ hình thức thông tin và in ấn nào bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, kể cả Việt Ngữ, có thể gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đến danh dự cá nhân và công việc của tôi thì sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Dr. Vu Thuong Nguyen hay là Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ cho biết ông đã hầu tòa 3 lần và đều được cho ra về vì không phải là người bị cáo. Ông nói: “Tôi ba lần nhận được giấy ra hầu tòa gửi đến nhà tôi, tuy không phải là tên của tôi nhưng tôi vẫn ra tòa. Khi tòa hỏi tôi bằng tiếng Anh, rằng có phải tôi là ‘Nguyen Thuong Vu’ hay không? Tôi trả lời rằng ‘tên tôi là Vu Thuong Nguyen’ và cả ba lần tôi đều được cho ra về”. Đính kèm bản ghi nhận diễn tiến tại tòa cho thấy Dr. Vu Thuong Nguyen đã ra hầu tòa.
Chúng tôi liên lạc bằng điện thoại với công ty Stammzell tại Nam CA, 714-617-4074 / 1-855-617-4074
Cell Therapy Store, 11770 Warner Ave. #201, Fountain Valley, CA 92708 tìm gặp Cô Rachel Nguyễn nhưng không gặp, có một người cho biết tên là Hạnh đã trả lời và xác nhận với chúng tôi “Hai tên gọi Vũ Thượng Nguyễn, và Nguyễn Thượng Vũ là một người (có audio record). Trong buổi họp mặt tại San Jose tất cả những chi tiết nầy sẽ được đề cập đến.”
Ký giả Nguyễn Dương cũng đã liên lạc với ông Vũ Chung của công ty StammZelle để đề nghị phỏng vấn cô Rachel Nguyễn nhưng chưa được trả lời.
Câu chuyện trùng tên, lộn tên, đọc ngược, đọc xuôi bằng tiếng Việt hay tiếng Mỹ đã nhiều lần gây nên những tranh luận. Câu chuyện Stammzell vẫn còn nhiều điều đáng nói. Sẽ tiếp tục theo dõi và tường thuật vào tuần sau.
Lê Bình

Leave a Reply