Thanh Hằng & Thanh Hà – Cặp song ca chị em Tí Hon, có thân hình nhỏ nhất, Việt Nam

Nghe bài hát với cặp song ca nhỏ nhất Việt Nam: Thanh Hằng – Thanh Hà
[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Thanh Hằng Thanh Hà” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” autoplay=”true” ]

Leave a Reply