Thăm nhà riêng cựu chủ tịch nước VN Nguyễn Minh Triết ở tỉnh Bình Dương

Thăm nhà riêng cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát hình trên Phố Bolsa TV.
[tubepress video=’1Qlkn7hHzCE’ theme=”phim”] >>Click Xem Videos Thăm Nhà Người Nổi Tiếng
[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”PhoBolsaTV” nb_display=”2″]

Leave a Reply