Việt Nam sẽ cho phép người đồng tính chung sống?

Nhiều luật sư nhận định rằng, hôn nhân đồng giới không phải là hiếm, không xấu xa, lệch lạc, bệnh hoạn cần phải lên án như những tệ nạn ma túy, mại dâm. Vì thế, những người cùng giới có quyền được kết hôn, quyền có con.