Tranh kính triệu đô và thú chơi của 1 người Việt

Một người Việt đã đặt các nghệ nhân làm kính màu ở Mỹ thực hiện phiên bản của bức tranh kính Autumn Landscape nổi tiếng của Tiffany. Tuy nhiên đã gần 3 năm thi công, tốn kém không ít tiền bạc mà bức tranh kính này vẫn chưa hoàn thành.