Tranh cử thị trưởng Westminster: Trí Tạ dẫn đầu

Kết quả sơ khởi các cuộc bầu cử đáng chú ý tại Orange County trong ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, cho thấy lần đầu tiên Hoa Kỳ có thể có một thị trưởng gốc Việt do cử tri trực tiếp bầu lên, đồng thời, sẽ có thể có thêm nghị viên gốc Việt tại vùng Little Saigon.