Thanh niên gốc Việt trong nghiệp ca hát

Giới trẻ gốc Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của gia đình trong sự chọn lựa nghề nghiệp. Với các ca sĩ trẻ, xây dựng tên tuổi tại Hoa Kỳ rất khó, việc có được sự ủng hộ của gia đình giúp các em vững tin hơn trên con đường sự nghiệp.