Đằng sau việc thu hồi album “Tàu đêm năm cũ”

Chỉ sau khi phát hành chưa đầy một tháng, Công ty văn hóa Phương Nam đang tiến hành thu hồi toàn bộ album Tàu đêm năm cũ của ca sĩ Vi Thảo. Và đằng sau vụ thu hồi album này một lần nữa cho thấy sự lúng túng, chồng chéo giữa các cơ quan chức năng.