Sát thủ iPad chỉ có thể là Windows Tablet?

Có một sự thật, người ta đã trông chờ “sát thủ” iPad hay chí ít là một đối thủ có khả năng làm khó Apple trên thị trường tablet đã quá lâu. Thế nhưng, vì rất nhiều lý do mà sản phẩm đó vẫn chưa xuất hiện.