Những cây thông kỳ lạ tại Việt Nam

Cây thông làm từ 9.000 bao cao su, lại có sản phẩm nặng tới 3,4 tấn. Ba cây thông được giới thiệu tại ba cửa hàng thuộc Tp HCM đang gây xôn xao vì chất liệu “có 1-0-2”.