Surface mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường máy tính

Nhảy vào lĩnh vực phần cứng với chiếc máy tính bảng Surface, Microsoft đang áp dụng mô hình kinh doanh của Apple, đồng thời đẩy các hãng sản xuất máy tính đối tác vào thế bí. Một kỷ nguyên mới đã được mở ra, nơi chỉ có Apple, Google và Microsoft mới là những công ty có thể làm nên … Read More