Michelle Obama – Ann Romney: ai diện đẹp hơn?

Phong cách thời trang của Michelle Obama và Ann Romney – hai vị phu nhân của ứng viên tổng thống Mỹ – đang trở thành câu chuyện hấp dẫn trên khắp trang báo mạng thế giới.