Gần 100 con giòi trong mũi

Giòi xanh, giòi trắng đã được gắp ra từ mũi ông Hà Cát Tự (76 tuổi) sau những triệu chứng đau họng, đau mũi. Thời gian gần đây, ông Hà Cát Tự (76 tuổi) ở huyện Chợ Mới, Bắc Kạn bỗng thấy đau họng, đau mũi. Khi người nhà dùng thuốc nam nhỏ vào mũi, đã phát hiện giòi từ … Read More