Cửa cho hôn nhân đồng tính vẫn còn khép chặt

Rất nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi, trái chiều về hôn nhân đồng tính, trong đó đa số chưa chấp nhận việc kết hôn giữa họ, đó là những gì diễn ra tại hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội.