Dân Hà Nội khinh tiền và người có tiền thế nào?

“Trên mảnh đất thần thánh này, tiền chả là cái gì hết, điều đáng quan tâm là thái độ kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, ít giục giã, sẵn sàng nói to và sẵn sàng nghe người khác nói to”- đạo diễn Lê Hoàng.