Video: Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Hoa Kỳ

MISSOURI, HOA KỲ – Từ ngày 2 đến 5 tháng 8 năm 2012 tới – tức từ thứ Năm đến Chúa Nhật – là ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 35. Vì thế, quý cha, quý thầy Dòng Đồng Công cũng như các cộng tác viên đang ráo riết chuẩn bị cho sự kiện lớn này.