DVD Ca Nhạc Mưa Rừng 2: Đường Cong

Ý Lan, Tuấn Anh, Carol Kim, Trúc Lam, Trúc Linh, Minh Hiếu, Linda Trang Ðài, Tommy Ngô, Trang Thanh Lan, Nhật Lâm, Lưu Việt Hùng, Giáng Ngọc, Phượng Mai, Thảo Sương, Lê Huỳnh, Kiều Oanh, Calvin Hiệp, Lê Tín, Minh Phượng, Don Nguyễn