Live show Bằng Kiều in VN: Cũng bình thường thôi!

Đêm 26/10 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM đã diễn ra đêm đầu tiên của Bằng Kiều in Concert 2012. Sân khấu Lan Anh gần như kín khán giả, tuy nhiên tình trạng sốt vé và vé chợ đen đẩy giá lên cao thì không có. Sát giờ biểu diễn, khán giả cũng có thể mua vé một cách dễ … Read More