Showbiz Việt và sự lũng đoạn của các format nhập khẩu

Trong vài năm trở lại đây, khán giả Việt Nam liên tục được chứng kiến cuộc đổ bộ của những format nước ngoài ăn khách được nhập về sản xuất tại Việt Nam. Thành công về lượng khán giả theo dõi, lượng quảng cáo dày đặc của các format này cũng đồng thời đặt ra một thách thức lớn cho … Read More