Ta Chat – Saigon TV 57.7

Ta Chat là một chương trình Việt ngữ từ quan điểm của hai văn hóa Việt Mỹ, với nhiều đề tài phong phú.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Ta Chat saigon tv” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] Dù là bàn thảo về đời sống hay thời sự, chương trình luôn lấy sự cởi mở và thẳng thắn làm cột trụ. Những anh em Ta Chat không phải là những chuyên gia- họ chỉ đơn thuần biểu đạt tư tưởng của mình với tư cách là những người Mỹ gốc Việt thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai, cũng như là những thành viên của xã hội. Ngay cả sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, các anh em Ta Chat mong rằng những quan điểm họ chia sẻ sẽ để lại âm hưởng trong cộng đồng. Xin mời quý vị theo dõi, và cùng chúng tôi…chat.

Ta Chat is a Vietnamese-language talkshow from a bi-cultural perspective that addresses a wide variety of subjects. The show’s topics may range from daily life to world events, but its theme of honest and open discussion remains the core of every episode. The hosts of Ta Chat are not experts- they simply express their own opinions as 1.5 and second-generation Vietnamese-Americans and as members of society, hoping that their diverse views will start a conversation in the community that carries on long after the television turns off. Come along, let’s chat.

Leave a Reply