San Jose: Một người đàn ông gốc Việt bị bắt vì giả cảnh sát đi hù thiên hạ

Ông Jonathan Hoàng, 47 tuổi, cư dân San Jose, vừa bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố ba tội, một tội giả làm cảnh sát bài trừ ma túy và hai tội sử dụng những con dấu giả của cơ quan này, Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (Drug Enforcement Administration – DEA), để mướn nhà với giá rẻ, hù dọa người khác, kể cả bạn học của con và chồng cũ của bạn gái.

Leave a Reply