Paris By Night 107- Nguyễn Ngọc Ngạn – 20 Năm Sân Khấu

Paris By Night is a popular Vietnamese-language musical variety show, produced by Thúy Nga and hosted by Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên, featuring musical performances by modern pop stars, traditional folk songs, one-act plays, and sketch comedy.   Read More[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”paris by night + Thúy Nga Paris By Night + Thiên Tôn + Trần Thái Hòa + Đình Bảo paris + Hạ Vy + Tóc Tiên + Mai Thiên Vân + Ngọc Anh + Hương Thủy + Nguyễn Ngọc Ngạn + mc Kỳ Duyên + Don Hồ + Diễm Sương paris + Hương Lan + Giang Tử + lien khuc paris by night top hit + Thế Sơn + kich paris by night + Ánh Minh paris + Justin Nguyễn paris + Khánh Lâm paris + Thái Châu + Lam Anh paris + Bằng Kiều + Lương Tùng Quang + Quỳnh Vi paris + Thu Phương + Như Quỳnh + Hương Giang paris + Trịnh Lam + Như Loan + Anh Tú paris by night + Mai Tiến Dũng + Tóc Tiên paris + Hà Phương + Kỳ Phương Uyên + Mạnh Quỳnh paris + Hạ vy paris + Trường Vũ paris + khanh ly paris + Minh Tuyết paris + Tuấn Vũ + Trịnh Lam paris + Quang Dũng paris + Nguyễn Hưng paris + Khánh Hà paris + elvis phuong paris” resultsPerPage=”1″ orderBy=”relevance” autoplay=”true” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”nhac vang hải ngoại + nhung ca khuc” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”phim”] [tubepress mode=”user” userValue=”quannhacvangdotcom + Thien2013 + Lehung25 + NhacvangNTPlus + AMiTuoFoADiDaPhat + JohnSnow1210 + DanCaQuanHo2014″ resultsPerPage=”2″ theme=”phim”]

Leave a Reply