Ông Hugh Nguyễn được bổ nhiệm chức OC Clerk-Recorder

SANTA ANA (NV) – Ông Hugh Nguyễn vừa được Hội Đồng Giám Sát Orange County bổ nhiệm vào chức vụ Clerk-Recorder của Orange County hôm Thứ Ba, với số phiếu 4-1, thay thế ông Tom Daly, vừa đắc cử chức dân biểu tiểu bang hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Ông Hugh Nguyễn vừa được bổ nhiệm làm Orange County Clerk-Recorder. (Hình: Hugh Nguyễn cung cấp)

Như vậy, ông Hugh Nguyễn, tên Việt Nam là Hiếu Nguyễn, sẽ là người gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử Orange County.

Clerk-Recorder là người có nhiệm vụ lưu trữ tất cả hồ sơ liên quan đến quận hạt, đồng thời cấp giấy phép kinh doanh, ký xác nhận các trường hợp hôn thú, hộ tịch, và các vấn đề khác, với mức lương khoảng $150,000/năm.

Hồi năm 2009, ông Hugh Nguyễn từng ứng cử chức vụ này, nhưng không thành công. Trước đây, ông từng giữ chức phó và phụ tá cho chức vụ này trong hơn 10 năm.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ mới, ông Hugh Nguyễn và phó thư ký Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Theo luật, ông Hugh Nguyễn giữ chức vụ mới này cho đến hết nhiệm kỳ dang dở của ông Tom Daly, cuối năm 2014. Sau đó, nếu muốn tiếp tục làm việc ở vị trí này, ông phải ra ứng cử. (Đ.D.)

Leave a Reply