Người Mỹ gốc Việt gây nhốn nháo tại Hội Đồng Thành Phố Garden Grove

Nghị viên thành phố Garden Grove Dina Nguyễn đã gây xôn xao trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove trong phiên họp để bầu một người vào ghế trống do Thị Trưởng Bruce Broadwater để lại, sau khi ông đắc cử Thị Trưởng, bằng cách đọc diễn văn trong 5 phút bằng… tiếng Việt.

Khi một lãnh tụ công đồng phản đối mạnh mẽ, bà Dina Nguyễn mới chịu dịch tiếng Anh. Có 9 người được đề nghị tranh chiếc ghế này, trong đó có Christ Beard, về hạng 4 trong cuộc bầu cử tháng 11 qua.


Dina Nguyễn. Photo courtesy: The Orange County Register News.

Những người còn lại đều lên tiếng cho biết tại sao họ đáng được đề nghị, như Robin Marcario, John O’Neill, James Ybarra và ông Bùi Phát, Chủ Tịch Ủy Ban Kế Hoạch của thành phố. Ông Phát về hạng 3 trong cuộc tranh đua chỉ dành cho 2 người.

Khi ông Beard được loan báo đã được Hội Đồng Thành Phố đề cử, bà Nguyễn lên tiếng vài lời bằng tiếng Anh, sau đó đột nhiên bà rút ra bài diễn văn đã soạn và đọc bằng tiếng Việt.

Ngay lập tức ông Toby Rubin, Chủ Tịch Hiệp Hội Neighborhood Association của Garden Grove đứng dậy phản đối: “Chúng ta đang ở Hoa Kỳ mà, ai là người dịch ra tiếng Anh phần này đây?”

Bà Nguyễn tình nguyện dịch và cho hay đại để bà đã nói là “bà ủng hộ người ngồi vào ghế Nghị Viên không được cổ động mở sòng bài ở Garden Grove và không được lân la qua lại với các lãnh đạo Cộng Sản từ VN”

Lập tức ông Bùi Phát giành diễn đàn tố cáo bà Nguyễn đã “miệt thị ông”, cho dù bà Nguyễn không hề nêu đích danh ông trong đoạn văn tiếng Việt. Ông nói “không hề ủng hộ việc mở sòng bài và cũng không hoan nghênh các lãnh tụ CSVN”

Hôm thứ tư cư dân Tony Flores viết thư yêu cầu bà Nghị Viên Dina Nguyễn phải xin lỗi đến cộng đồng với đoạn như sau: “Đoạn văn bà đã đọc bằng Việt ngữ rõ ràng nhắm vào một người. Tôi thiết nghĩ tất cả thành viên của Hội Đồng Thành Phố phải nói với mọi người chúng ta bằng thứ tiếng ai cũng hiểu, đó là tiếng Anh”

Trường Giang (nguồn OCR)

[tubepress video=’66hz86uoTfM’ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″]

Leave a Reply