Video: Nghệ Sĩ Hồng Vân Tổ Chức Show “Kỹ Nghệ Lấy Tây” Bị Cộng Đồng Nam Cali Chuẩn Bị Biểu Tình

Chương trình Tiếng Quê Hương do bà Phùng Tuệ Châu & ông Nguyễn Phương Hùng phụ trách & phát hình trên Phố Bolsa TV.
>>Videos Hài kịch: Kỹ nghệ lấy Tây [youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Biểu tình Kỹ Nghệ Lấy Tây” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] [tubepress mode=”user” userValue=”PhoBolsaTV” resultsPerPage=”20″ ]

Leave a Reply