Nam Cali: Phỏng vấn Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và cảnh sát gốc Việt về đề nghị tăng thuế 1 cent

WESTMINSTER – Ngày 20 tháng 9, 2016, Sở Cảnh Sát Thành Phố Westminster qua Trung Úy Phạm Phương có gửi đến các cơ quan truyền thông một Thông Cáo Báo Chí với nội dung lo ngại rằng, vì Westminster đang thiếu hụt ngân sách nên Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) sẽ đưa vào lá phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới để hỏi ý kiến cử tri Westminster, có nên tăng một cent thuế về thương mại hay không. Nếu tăng thì cứu vãn được, nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

[button class=”music3″ type=”real” style=”margin: 0px;padding:6px 5px 1px 6px;width:100%;” size=”small” shape=”rounded” title=”Nam Cali: Phỏng vấn Thị Trưởng Westminster và cảnh sát gốc Việt về đề nghị tăng thuế 1 cent”][/button][slider no_container=”true” animation=”slide” slide_time=”5000″ slide_speed=”600″ slideshow=”false” random=”false” control_nav=”false” prev_next_nav=”true” margin-bottom=”0″ ] [slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: 0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/hon-viet-tv/” title=”Hon Viet TV”]HồnViệt[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left:-4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nguoi-viet-tv/” title=”NGUOI VIET TV”]NVTV[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/s-channel/” title=”schannel 56.6″]Schannel[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -3px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/vietv/” title=”VIETV NETWORK”]VietV[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/vietface-tv/” title=”VIETFACE TV”]VietFace[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/vnatv/” title=”VNA TV 57.3″]VNATV[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/set/” title=”SET 57.4″]SET[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/saigon-tv/” title=”Saigon TV 57.5 Nam Cali & Galaxy 19″]SaigonTV[/button]

[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/vbs/” title=”VBS TV 57.6 & Galaxy 19″]VBS[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/ibc-tv/” title=”IBC NEWS TV 57.8″]IBC[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/kbchntv/” title=”KBC HAI NGOAI”]KBC[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn/” title=”SBTN LIVE STREAM ONLINE”]SBTN[/button]
[/container] [/content_band][/slide]
[slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container] [button class=”black” type=”flat” style=”margin-left:0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/cafe-sang/” title=”cafe sang voi doan trong”]Cafe Sáng[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -3px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/thoi-su-the-gioi/” title=”thoi su the gioi”]Thời Sự Thế Giới[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim/” title=”Phim hay”]Phim 24h[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/esl/” title=”VOA LEARNING ENGLISH ESL”]Học English[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/tu-hoc-computer/” title=”huong dan tu hoc vi tinh”]Học Computer[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/ntd-tieng-viet/” title=”Trung Quốc Không Kiểm Duyệt”]Tin Cấm China[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhac-vang/” title=”nhac vang bolero”]Nhạc Vàng[/button]
[/container] [/content_band][/slide]
[slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container] [button class=”black” type=”flat” style=”margin-left:0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn” title=”Sbtn”]SBTN[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -3px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-canada/” title=”SBTN CANADA”]Canada[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-australia/” title=”SBTN UC CHAU”]Úc[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-paris/” title=”SBTN PARIS FRANCE”]Paris[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtnboston/” title=”SBTN BOSTON”]Boston[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-tin-hoa-thinh-don/” title=”sbtn dc”]DC[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-texas/” title=”SBTN TEXAS”]Texas[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sbtn-oregon/” title=”sbtn oregon”]Oregon[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/viet-song-tv/” title=”VietSong Media radio tv”]Atlanta[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nguoiviettaybac/” title=”Viet Seatle”]Seatle[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/bbc-tieng-viet/” title=”BBC tieng Viet”]London[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/Viet-TV-Germany/” title=”Viet Duc TV”]Berlin[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/radio-nhk-world-tieng-viet/” title=”NHK WORLD RADIO TIENG VIET”]Tokyo[/button][/container] [/content_band][/slide][slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: 0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/cnn/” title=”CNN LIVE”]CNN[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/abc/” title=”ABC NEWS USA”]ABC[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/fox/” title=”FOX NEWS”]FOX[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/bbc/” title=”BBC NEWS UK”]BBC News[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/sky-news/” title=”sky NEWS International”]sky NEWS[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/cctv/” title=”CCTV NEWS CHINA”]CCTV[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/france24/” title=”FRANCE24″]France24[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/rt/” title=”RT RUSSIA TODAY”]RT News[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -5px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhk/” title=”NHK WORKD JAPAN”]NHK World[/button]
[/container] [/content_band][/slide][slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container]
[button class=”black” type=”flat” style=”color:yellow;margin-left: 0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/category/radios/haingoai/” title=”Vietnamese American Radio Station California”]RADIO:[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/radiodlsn/” title=”Radio DLSN”]Đáp Lời Sông Nuí[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/littlesaigonradio/” title=”Little Saigon Radio”]Little Saigon[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/radio-bolsa/” title=”Radio Bolsa”]Radio Bolsa[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/vncr/” title=”Radio VNCR – VietNam Cali Radio”]VNCR[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/saigon-radio-hai-ngoai/” title=”Sài Gòn Radio Hải Ngoại”]Sài Gòn Hải Ngoại[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/voa/” title=”VOA Việt Ngữ”]VOA[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/rfa-tieng-viet/” title=”RFA Việt Ngữ”]RFA[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/rfi-tieng-viet/” title=”RFI Pháp Tiếng Việt”]RFI[/button]

[/container] [/content_band][/slide]

[slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container]
[button class=”black” type=”flat” style=”color:yellow;margin-left: 16px;padding:0px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhac/” title=”Vietnamese Music”]NHẠC:[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/lien-khuc/” title=”Liên Khúc Asia Paris By Night”]Liên Khúc Hay[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/trung-tam-asia/” title=”Nhạc Trung Tâm Asia”]Asia[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/thuy-nga-paris-by-night/” title=”Nhạc Paris By Night”]Thúy Nga Paris[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhac-vang/” title=”Nhac Vàng Bolero”]Vàng Bolero[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/song-ca/” title=”Nhạc Song Ca Chọn Lọc”]Song Ca[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/hoa-tau/” title=”Instrumental Music – Hoà Tấu”]Hoà Tấu[/button]

[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhac-xua-truoc-1975/” title=”Nhạc Xưa Trước 75″]Trước 75[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/nhac-au-my/” title=”Nhạc Âu Mỹ”]US-UK[/button]

[/container] [/content_band][/slide]

[slide][content_band bg_color=”#000000″ style=”border-radius: 0px 0px 7px 7px;” class=”center-text”] [container]
[button class=”black” type=”flat” style=”color:yellow;margin-left: 0px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim/” title=”PHIM “]PHIM:[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-moi/” title=”Phim Mới”]Mới[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-viet/” title=”Phim Việt Nam”]VN[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-my/” title=”Phim Âu Mỹ”]USA[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-an-do/” title=”Phim Ấn Độ”]ẤnĐộ[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-dai-loan/” title=”Phim Đài Loan”]ĐàiLoan[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-bo-hong-kong/” title=”Phim Bo HongKong”]HongKong[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-han-quoc/” title=”Phim Hàn Quốc”]Korea[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-thai-lan/” title=”Phim Thái Lan”]TháiLan[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-phi-luat-tan/” title=”Phim Phi Luật Tân”]Philippines[/button]

[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-lien-xo/” title=”Phim Liên Xô”]Russia[/button]
[button class=”black” type=”flat” style=”margin-left: -4px;padding:5px” size=”mini” shape=”pill” href=”https://www.nguoiviet.tv/phim-nhat-ban/” title=”Phim Nhật Bản”]Japan[/button]

[/container] [/content_band][/slide][/slider]

Để tìm hiểu rõ vụ này, sáng thứ Bảy, 24 tháng 9, chúng tôi đã gọi điện thoại phỏng vấn Trung Úy Cảnh Sát Phạm Phương và gặp trực tiếp Thị Trưởng Tạ Đức Trí để làm sáng tỏ vấn đề.

Sau đây là câu trả lời của Thị Trưởng Trí Tạ, “Cháu và Nghị Viên Tyler Diệp không hề chủ trương cắt giảm Cảnh Sát và càng không có vấn đề cắt Cảnh Sát Westminster để thuê Cảnh Sát Quận Hạt giữ an ninh thành phố. Không có vấn đề đó, mà chỉ đưa ra hỏi ý kiến dân xem có đồng ý tăng thêm một cent thuế hay không, và biện pháp đó chỉ kéo dài sáu tháng. Sau đó, Hội Đồng Thành Phố phải tìm biện pháp để cân bằng ngân sách.”

Công viên trong khuôn viên của Tòa Thị Chánh Westminster.

Trung Úy Cảnh Sát Phạm Phương cho biết, “Cái thông cáo báo chí đó là của ông manager Hội Đồng Thành Phố Westminster đưa ra. Hiện giờ thành phố đang thiếu hụt số tiền phải chi ra là $6 triệu. Trong mấy năm qua họ phải sử dụng đến số tiền gọi là tiền dự trữ để bù ra nên nếu tình trạng này kéo dài vài năm nữa, số tiền để dành đó sẽ hết, trong khi hàng năm số tiền chi phí càng ngày càng lên.

“Từ trước đến nay nhiều vụ cắt giảm đã xảy ra, mà cái lớn nhất là về cứu hỏa và cảnh sát, nhưng cứu hỏa thì không cắt được vì họ đã ký khế ước với Quận nên chỉ có Cảnh Sát là bị cắt. Hồi tôi mới làm năm 1999 lúc đó có khoảng 100 cảnh sát viên, bây giờ xuống còn hơn 80 thôi. Thành ra nếu cắt hoài thì sẽ không đủ nhân viên phục vụ an ninh cho cư dân nên cuối cùng chỉ có biện pháp tăng thuế 1% đó thôi, và tháng 11 này HĐTP đưa vào lá phiếu bầu để hỏi ý kiến dân thành phố có chịu tăng 1% thuế không và hy vọng dân chúng sẽ chấp nhận.

“Còn bên cảnh sát thì dĩ nhiên không muốn bị cắt giảm thêm nhân viên hay là HĐTP thuê mướn cảnh sát bên Quận Hạt. Sở cảnh sát Westminster đã có mấy chục năm nay rồi nên chúng tôi hy vọng cư dân hy sinh một chút để duy trì được tạm đủ số nhân viên cảnh sát phục vụ nhu cầu an ninh cho cư dân, chứ mấy năm nay tình trạng bất an gia tăng mà cảnh sát lại bị cắt đi. Hồi đó có những luật cho phép cảnh sát bắt người vi phạm bỏ tù, nay chỉ được ghi giấy phạt rồi cho họ đi nên sự an toàn trong thành phố bị ảnh hưởng. Chúng tôi kêu gọi cư dân hy sinh chấp nhận tăng 1% thuế, không phải để tăng lương cho cảnh sát, mà để sử dụng nhiều việc như sửa đường xa, cầu cống, v.v..”

Trả lời câu hỏi khác của Viễn Đông, anh Phạm Phương cho biết, “Thành phố Westminster được coi là thủ đô của người Việt tỵ nạn nên chúng ta lại càng cần phải bảo đảm an ninh nhiều hơn để người các nơi khác đến đây cảm thấy an toàn hơn và họ sẽ đến thành phố mình nhiều hơn. Hiện nay Sở Cảnh Sát Westminster chỉ có bảy nhân viên. Với dân số Westminster hiện nay còn cần thêm ít nhất 20 cảnh sát viên nữa và nhất là cần thêm một số cảnh sát gốc Việt. Hiện tại cảnh sát chạy xe mô tô chỉ còn một người, lo việc chống ma túy cũng chỉ còn một người thì làm sao bảo đảm an toàn cho dân. Nên chúng tôi mong cư dân suy nghĩ và hy sinh một chút để đời sống được bảo đảm an toàn hơn.”

Leave a Reply