Live Show Hồng Ngọc In Dallas, Texas-USA – Bay Trong Đêm

Sau 2 đêm live show thành công tại Washington đầu tháng 7, “mắt nai” Hồng Ngọc và ê-kip của mình tiếp tục thực hiện liveshow Bay trong đêm tuần qua tại Dallas, Texas, Mỹ.
[tubepress mode=”tag” tagValue=”Live Show Hồng Ngọc In Dallas USA Bay Trong Đêm” resultsPerPage=”3″ orderBy=”relevance” paginationAbove=”false” theme=”vntv” ] [youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”rubyblvd” nb_display=”5″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Hồng Ngọc” resultsPerPage=”25″ paginationBelow=”false” orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Leave a Reply