Lễ An Táng nhà báo Vũ Ánh – Tạ thế March 14, 2014 tại Nam California, hưởng thọ 73 tuổi

Cố nhà báo Vũ Ánh sinh năm 1941 tại Hải Phòng.
Trước 1975 Ông là Phóng viên chiến trường và cũng phụ trách chức vụ chánh sở Đài Phát Thanh Sài Gòn.Tạ thế ngày 14 tháng 3 năm 2014 tại Little SaiGon California, hưởng thọ 73 tuổi.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Lễ An Táng nhà báo Vũ Ánh” resultsPerPage=”6″ orderBy=”relevance” videoBlacklist=”CsBnZP_cCL4#t,Ok9HfOx5VEw,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” autoplay=”true”] [tubepress mode=”tag” tagValue=”vu anh do dzung” resultsPerPage=”6″ orderBy=”relevance” videoBlacklist=”CsBnZP_cCL4#t,Ok9HfOx5VEw,fm5B997INn8,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” ]

Leave a Reply