Hoa Kỳ hạn chế đi lại theo tiểu bang

Với mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trong sự biến động gần như liên tục, các quy tắc và quy định của các tiểu bang đang phải thích nghi nhanh chóng. Đối với những người lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ gia đình hoặc chỉ đơn giản là muốn đi du lịch đến một tiểu bang khác, điều quan trọng là phải cập nhật các quy định mới nhất trên toàn tiểu bang.

Alaska
Bắt đầu vào ngày 11 tháng 8, những người không cư trú phải xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong 72 giờ hoặc ít hơn.

Tất cả khách du lịch cũng phải hoàn thành mẫu khai báo của khách du lịch và nhận một xét nghiệm Covid-19 khác từ bảy đến 14 ngày sau khi đến Alaska.

Khách du lịch có thể từ chối tham gia các xét nghiệm Covid-19, nhưng họ phải tự cách ly trong 14 ngày hoặc thời gian lưu trú, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

Theo CDC , “những người bị cách ly nên ở nhà, tách biệt với những người khác, theo dõi sức khỏe của họ và làm theo chỉ dẫn từ bộ y tế tiểu bang hoặc địa phương.”

Connecticut
Bất kỳ khách du lịch nào đến từ một tiểu bang có tỷ lệ dương tính 10 trên 100.000 người hoặc tỷ lệ dương tính 10% trở lên phải tự cách ly trong 14 ngày.

Khách có thể từ chối cách ly 14 ngày nếu họ có thể cung cấp bằng chứng rằng họ đã có xét nghiệm Covid-19 âm tính trong 72 giờ qua.

Hiện tại có 34 tiểu bang trong danh sách có người nhiễm 10% hoặc cao hơn.

Florida
Những người đi du lịch từ Connecticut, New Jersey và New York được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày sau khi đến Florida. Một số trường hợp ngoại lệ bao gồm những người tham gia vào hoạt động thương mại hoặc cho bất kỳ mục đích học tập nào như thực tập. Mọi người đều chịu trách nhiệm về chi phí của mình liên quan đến việc kiểm dịch.

Hawaii
Bất cứ ai đi du lịch đến Hawaii đều phải cách ly trong 14 ngày sau khi đến nơi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, khách du lịch có thể đưa ra bằng chứng về xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ để tránh việc cách ly.

Khi đến nơi, hành khách được yêu cầu ký vào một mẫu đơn nói rằng họ biết về việc cách ly 14 ngày và đó là hành vi phạm tội nếu họ vi phạm.

Đối với du lịch giữa các đảo, một hình thức bắt buộc phải được gửi trực tuyến trong vòng 24 giờ sau khi khởi hành. Hành khách không thể bay nếu nhiệt độ của họ trên 100,4 độ F.

Idaho
Tại Hạt Ada, bao gồm Boise, khách du lịch đến từ bên ngoài Idaho được khuyến khích cách ly trong 14 ngày.

Illinois
Không có giới hạn trên toàn tiểu bang, nhưng phải cách ly 14 ngày đối với du khách đến Chicago từ Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, Nebraska, North Carolina , Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Tennessee, Texas và Utah và Wisconsin.

Kansas
Du khách cần cách ly trong 14 ngày nếu họ đi du lịch tới Florida. Khách du lịch cũng phải cách ly nếu họ đi du lịch tới Arizona trong khoảng thời gian từ 17 tháng 6 đến 27 tháng 7 hoặc nếu họ đã đi đến một quốc gia có Thông báo về Sức khỏe Du lịch mức độ 3 của CDC với các Hạn chế.

Kentucky
Khách từ các tiểu bang có tỷ lệ dương tính xét nghiệm coronavirus từ 15% trở lên phải cách ly trong 14 ngày. Những tiểu bang đó là Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Nevada, South Carolina và Texas.

Maine
Khách du lịch phải cách ly trong 14 ngày khi đến hoặc ký vào một mẫu đơn cho biết họ đã nhận được xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Connecticut, New York, New Jersey, New Hampshire và Vermont được miễn kiểm dịch hoặc có xét nghiệm âm tính.

Maryland
Cư dân Maryland đi ra khỏi tiểu bang cần phải nhận được xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ sau khi họ đến hoặc được kiểm tra ngay khi họ trở về. Người không cư trú nên được kiểm tra trong vòng 72 giờ sau khi đến và cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính. Nếu xét nghiệm của họ là dương tính, họ nên hủy chuyến đi

Bất kỳ cư dân nào đi du lịch bên ngoài Maryland đến một tiểu bang có tỷ lệ dương tính xét nghiệm coronavirus trên 10% cần phải tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Quận Columbia và Virginia được miễn quy định này. Kể từ ngày 31 tháng 7, các tiểu bang bao gồm Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Nebraska, South Carolina và Texas.

Massachusetts
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, tất cả du khách và người dân phải điền vào mẫu đơn du lịch trước khi đến Massachusetts (trừ khi họ đến từ một tiểu bang được Bộ Y tế Công cộng chỉ định là có rủi ro thấp).

Khách du lịch phải “cách ly trong 14 ngày hoặc đưa ra kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đã được thực hiện tối đa 72 giờ trước khi bạn đến Massachusetts.”

Những người chờ kết quả xét nghiệm cần phải cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính.

Việc không tuân thủ các chỉ thị này có thể bị phạt $ 500.

New Hampshire
Những người đi du lịch từ bên ngoài các tiểu bang New England (Maine, Vermont, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island) đang đến thăm trong một thời gian dài được yêu cầu tự cách ly trong hai tuần.

New Jersey
Tất cả khách du lịch đến New Jersey từ các tiểu bang có tỷ lệ dương tính xét nghiệm Covid-19 từ 10% trở lên hoặc có 10 người xét nghiệm dương tính cho mỗi 100.000 cư dân được yêu cầu cách ly trong 14 ngày.

Chính phủ tiểu bang cũng đang yêu cầu khách du lịch điền vào một cuộc khảo sát tự nguyện liên quan đến thông tin về nơi bạn đang đi và điểm đến của bạn.

Tính đến ngày 31 tháng 7, có 36 tiểu bang và khu vực pháp lý của Hoa Kỳ trong danh sách.

New Mexico
Kể từ ngày 1 tháng Bảy, những người đi du lịch ngoài tiểu bang được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày hoặc thời gian lưu trú tại New Mexico, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.

New York
Tất cả khách du lịch gần đây đã đến thăm một tiểu bang có tỷ lệ xét nghiệm dương tính từ 10% trở lên trong thời gian bảy ngày hoặc có tỷ lệ xét nghiệm dương tính từ 10 trở lên trên 100.000 cư dân phải cách ly trong 14 ngày.

Có 36 tiểu bang hiện đang trong danh sách.

Những người đi du lịch bằng máy bay phải điền vào mẫu đơn du lịch trước khi ra khỏi phi trường hoặc đối mặt với mức phạt 2.000 USD. Những người đi du lịch đến New York thông qua các phương pháp khác như ô tô và xe lửa phải điền vào mẫu đơn trực tuyến.

Ohio
Khách du lịch đến thăm Ohio từ các tiểu bang báo cáo tỷ lệ xét nghiệm dương tính từ 15% trở lên phải tự cách ly trong 14 ngày. Kể từ ngày 29 tháng 7, các tiểu bang hiện bao gồm Arizona, Mississippi, Florida, Alabama, Idaho, Kansas và South Carolina.

Pennsylvania
Du khách đi du lịch từ các bang có số lượng lớn Covid-19 được yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Kể từ ngày 24 tháng 7, họ là Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming.

Rhode Island
Những người đi du lịch đến Rhode Island từ một tiểu bang có tỷ lệ xét nghiệm dương tính từ 5% trở lên phải cách ly trong 14 ngày. Khách du lịch có thể từ chối kiểm dịch nếu họ có thể cung cấp bằng chứng về xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi họ đến.

Những người chờ kết quả xét nghiệm phải tự kiểm dịch cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, tiểu bang vẫn khuyến nghị cách ly trong 14 ngày thay vì dựa vào kết quả xét nghiệm âm tính.

South Carolina
Khách du lịch đã đến thăm một khu vực có sự lây lan của cộng đồng liên tục của coronavirus nên cách ly trong 14 ngày kể từ khi họ rời khỏi khu vực đó.

Vermont
Hầu hết khách du lịch đến Vermont phải cách ly trong 14 ngày khi đến nơi.

Bất kỳ khách du lịch nào đi trên một chiếc xe cá nhân từ một quận Đông Bắc có ít hơn 400 trường hợp nhiễm coronavirus hoạt động trên một triệu người không cần phải cách ly khi đến nơi.

Vermont đang cho phép du khách tự cách ly trước khi họ đi du lịch miễn là họ sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại. Họ phải dừng lại tối thiểu và tuân theo các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang hoặc che mặt, rửa tay và cách nhau sáu feet. Họ phải tự cách ly trong 14 ngày hoặc bảy ngày nếu nhận được xét nghiệm âm tính.

Nếu khách du lịch sử dụng phương tiện giao thông công cộng như máy bay hoặc xe buýt, họ phải cách ly trong 14 ngày khi đến nơi hoặc trong bảy ngày sau đó là xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Washington DC
Du khách đến hoặc đi từ một tiểu bang có nguy cơ cao phải tự cách ly trong 14 ngày. Các hạn chế loại trừ Virginia và Maryland.

Hiện tại có 27 tiểu bang trong danh sách.

Wisconsin
Không có nhiệm vụ kiểm dịch trên toàn tiểu bang, nhưng tất cả du khách đến từ nơi khác đến Wisconsin đều được yêu cầu ở nhà nhiều nhất có thể trong 14 ngày khi đến nơi trong khi xét nghiệm các triệu chứng Covid-19.

TH
Quyền lực Mỹ hành động đảo ngược, thị trường thế giới lập tức biến động mạnh

17/06/2021

Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina nợ lương giáo viên gần 2 năm

16/06/2021

Gần 1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản hỗ trợ về tới sân bay quốc tế Nội Bài tối 16/6/2021

16/06/2021

Putin và Biden xác nhận Đại sứ Nga, Mỹ làm việc trở lại

16/06/2021

2021 cảnh đẹp thế giới nhìn từ trên cao quay ở độ phân giải 8K

16/06/2021

Hàng không Việt Nam trước nguy cơ phá sản, bị kiện vì nợ đầm đìa

16/06/2021

Những kiểu xe mới khắp thế giới đủ màu sắc, thiết kế độc lạ tại China Auto Show 2021

16/06/2021

Ban giám khảo Americas Got Talent 2021 sốc khi xem nhóm võ Taekwondo thế giới trình diễn

16/06/2021

Nghiên cứu nói COVID có ở Mỹ từ tháng 12-2019, Trung Quốc lên tiếng ngay

16/06/2021

Thái Lan sẽ mở cửa hoàn toàn trước tháng 10/2021 sau 120 ngày để cứu nền kinh tế

16/06/2021

Ca sĩ Việt Quang đã có thể tự đi lại sau hơn 3 tuần nhập viện vì viêm phổi

16/06/2021

Thua sát nút UAE 2-3, tuyển Việt Nam vẫn lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022

15/06/2021

Xổ số vắc xin COVID ở bang California: 10 người may mắn trúng $1,5 triệu khi tiểu bang mở cửa trở lại

15/06/2021

Thống đốc bang Texas Greg Abbott vận động quyên góp để xây dựng tường biên giới

15/06/2021

Các email tiết lộ về áp lực của Trump đối với Bộ Tư Pháp để lật ngược cuộc bầu cử 2020

15/06/2021

Cuộc chạy đua ứng dụng mã hóa, Bitcoin giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và tội phạm

15/06/2021

Tổng thống Nga Putin muốn gì từ Tổng thống Nga Mỹ Biden ?

15/06/2021

Ca sĩ Phi Nhung sẽ trao lại toàn bộ tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường

15/06/2021

Sài Gòn phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID tại các khu công nghiệp ngày 15/6/2021

15/06/2021

Chi phí vận tải, xuất khẩu toàn cầu tăng cao vì dịch COVID bùng phát ở miền nam Trung Quốc

15/06/2021


Leave a Reply