Giọng ca Truyền Hình ASEAN

Liên hoan giọng ca Truyền Hình ASEAN , do Đài truyền hình TP.HCM và Công ty CATS tổ chức. Với ý nghĩa thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu và đoàn kết giữa các nước trong khu vực.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Giọng ca Truyền Hình ASEAN 2012″ resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” videoBlacklist=”aPm74PJoRiY,2ctdJzhU00M,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” theme=”vntv” ]

Leave a Reply