Gặp Gỡ Eryk Bùi – Professional BodyBuilder – Huấn Luyện Viên Thể Hình Mỹ gốc Việt

Chương trình phỏng vấn này được chiếu trong chương trình In Focus With Thuỷ Phan của đài SBTN

[tubepress video=’BhHdWIPW7X8′ theme=”phim”] [youtube_wpress search=”1″] Click Here Xem Videos Hướng Dẫn Tập Luyện Dể Có Thân Hình Rắn Chắc 6 Cục – Six Pack Shortcuts – Get Six Pack Abs Fast[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”HotBodybuildingDVDs”]

Leave a Reply