Đài Phát Thanh Hy Vọng

Cập nhật về tình hình chính trị, nhân quyền, tự do dân chủ ở Trung Quốc. Đăng những tin bài trung thực mà các kênh truyền thông khác “không thể” hoặc “sẽ không” đăng.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”user” userValue=”wwwVietSOHcom” resultsPerPage=”20″ ]

Leave a Reply