Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2014

Đại hội Thánh Mẫu Missouri 2014, Marian days lần thứ 37 . Trung tâm Asia giúp vui chương trình văn nghệ phần 2. Vì quay bằng máy nhỏ . không có chỗ đứng để quay ,phải đứng ở xa , nên âm thanh loãng không trung thực . Tốt nhất mua đìa DVD của tỉnh dòng Đồng Công ,hình ảnh thật rõ,và âm thanh thật hay vì thâu trực tiếp từ máy Mixer , cũng là cách ủng hộ nhà Dòng . xin Cám ơn[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”Đại hội Thánh Mẫu Missouri 2014″ resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Đại hội Thánh Mẫu Missouri” resultsPerPage=”15″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply