Công dụng chữa bệnh của cây Diếp cá (Giấp cá)

Cây diếp cá còn có tên là cây giấp cá, dấp cá. Tên khoa học là Houttuynia cordata. Họ lá giấp Saururaceae. Tên tiếng Anh của nó là heartleaf (lá hình tim), fish mint, fish herb, hay lizardtail (đuôi thằn lằn). Theo đông y, giấp cá vị cay, hơi lạnh, hơi độc, vào phế kinh. Có tác dụng tán nhiệt, tiêu ung thũng, dùng chữa phế ung, ngoài dùng chữa ung thũng, trĩ, vết lở loét.[youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”cây Diếp cá” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Công dụng + Cây Thuốc Việt ” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” ]

Leave a Reply