23 phút trong Hỏa Ngục

Lời tâm sự chân thành về kinh nghiệm hãi hùng làm thay đổi cuộc đời của một gia đình chuyên môi giới và mua bán nhà tại Mỹ. Họ quyết định đi khắp nơi và tận dụng mọi phương tiện truyền thông cũng như xuất bản sách và DVD… để hy vọng có ít nhất 1 tỷ người được nghe biết đến sự thật hãi hùng này trước khi quá trễ.
[tubepress mode=”playlist” playlistValue=”A07AEDF2FF7DF53D” theme=”vntv”] [youtube_wpress search=”1″] [youtube_wpress username=”nguonsusong1″]

Leave a Reply