1 Ông VN Tại Nam California Gạt 42 Người Lấy $92,000 USD

Người đàn ông được sắp đặt để ra tòa hôm Thứ Ba vì bị cáo buộc lừa gạt 42 nạn nhân với số tiền trên 92,000 đô la qua hoạt động của công ty làm lại giấy tờ trả tiền vay mược mua nhà. Duy Khac Nguyen, 34 tuổi sống tại Garden Grove, bị cáo buộc 37 tội trộm cướp, 5 tội cướp của người cao niên, với việc gia tăng bản án đối với tài sản bị mất lên tới hhon 65,000 đô la. Nếu bị kết tội, ông ấy sẽ đối diện bản án tối đa 33 năm 8 tháng tù. Ông ấy còn đang giữ 90,000 đô la và phải chứng minh số tiền là từ nguồn hợp pháp trước khi bỏ vào công trái. Nguyễn được sắp xếp ra tòa vào sáng Thứ Ba tại Tòa Central Justice Center, phòng C-57 tại Santa Ana.

Giữa tháng 2 và tháng 7 năm 2010, Nguyen bị buộc tội làm chủ và điều hành một công ty chuyên làm lại hồ sơ vay tiền nhà gian lận gọi là HAMP Resources tại Thành Phố Garden Grove. Ông ấy bị buộc tội tuyên bố sai điều có liên hệ với Chương ?Trình Làm Lại Hồ Sơ Cho Vay Tiền Nhà Vừa Túi Tiền của chính quyền liên bang (HAMP) và có được giấy phép kinh doanh từ thành phố Garden Grove.

Nguyên bị buộc tội hứa làm lại hồ sơ vay tiền nhà cho các nạn nhân và bảo đảm sẽ trả lại tiền cho họ nếu không đủ điều kiện để được làm.

Nguyen bị buộc tội thu nhận trên 92,000 đô la từ 42 nạn nhân, những người đặt cọc tiền bằng ngân phiếu vào trương mục kinh doanh HAMP Resources. Ông bị cáo buộc không cung cấp bất cứ dịch vụ làm lại hồ sơ vay tiền hay trả tiền lại cho các nạn nhân. Ông ấy bị buộc tội rút tiền từ trương mục ngân hàng của công ty và bỏ tiển đó vào trương mục cá nhân của ông. Ông bị buộc tội đóng cửa doanh nghiệp tại Garden Grove, đóng trang mạng, và dời nhà ra khỏi Quận Cam.

Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt Quận Cam, SIGTARP, và USPIS tin rằng còn có các nạn nhân trong vụ này. Văn Phòng Biện Lý kêu gọi nếu ai từng là nạn nhân của Nguyen thì có thể liên lạc về số điện thoại để thông báo: (714) 347-8691.

Leave a Reply